Горные машины и комплексы
Дипломний проект на тему: “ Розробити інтелектуальну систему дистанційного навчання
у вигляді Web-сторінки  з дисципліни: «Гірничі машини і комплекси: курс лекцій» для
студентів спеціальності ЕРГЕО ”.
Виконав:  Відлога Владислав Володимирович
Керівник: Кондратова О.Л.

Дипломний проект на тему:: “ Розробити інтелектуальну систему дистанційного навчання
у вигляді Web-сторінки  з дисципліни: «Гірничі машини і комплекси: лабораторні роботи»
для студентів спеціальності ЕРГЕО ”.
Виконав:  Пасічник Олександр Сергійович
Керівник: Кондратова О.Л.

Робота виконана на основі матеріалу, розробленого викладачем дисципліни «Гірничі
машини і комплекси» для студентів спеціальності ЕРГЕО  Андрієвською В.В.